لاستیک ماشین آلات کشاورزی

لاستیک ماشین آلات کشاورزی مانند لاستیک تراکتور به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند به راحتی از روی موانع عبور کنند. سطح خاکِ زمین های زراعتی ناهموار می باشد و سنگلاخ می باشد. آج های روی لاستیک ماشین آلات کشاورزی از لحاظ شکل و ارتفاع به گونه ای طراحی شده اند که سطح خاک را فشرده نکنند و فرم سبک و متخلخل آن را حفظ نمایند. لاستیک ماشین آلات کشاورزی بر روی سطح خاک شناورسازی می شود و کشش سست و نرم سطح خاک را بیشتر می کند و به کشت پذیری سطح خاک آسیب نمی رساند.

لاستیک ماشین آلات کشاورزی به گونه ای طراحی می شود که به خاک و محصولات کشاورزی آسیب نرساند و آن را ارتقا نیز دهد. به علاوه عملکرد پربازده لاستیک ماشین آلات کشاورزی موجب کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان نیز می گردد. لاستیک نامرغوب سطح خاک را فشرده می کند و به محصولات کشاورزی آسیب می رساند و خساراتی را به زمین وارد می کند که از لحاظ اقتصادی قابل چشم پوشی نیست.

همچنین ویژگی دیگر لاستیک ماشین آلات کشاورزی، قابلیت عبور بر روی زمین های خیس و پر از گل و لای می باشد. لاستیک نامناسب با عمق آج کم، در مواجهه با زمین های مرطوب و چسبنده، گیر کرده و به راحتی عبور نمی کنند. در حال که لاستیک مرغوب به راحتی بر روی چنین سطحی شناور شده و عبور می کند و فشار و نیروی زیادی به ماشین وارد نمی کند.

لاستیک ماشین آلات کشاورزی

لاستیک ماشین آلات کشاورزی

به طور کل لاستیک ماشین آلات کشاورزی دارای انواع متنوعی می باشند. یکی از این دسته بندی ها مربوط به ساختار آن ها می باشد. لاستیک ماشین آلات کشاورزی از لحاظ زاویه قرار گرفتن لایه ها در تایر می باشد که به دو صورت بایاس و رادیکال می باشد. لاستیک ماشین آلات کشاورزی رادیال به صورت دو قسمتی می باشد که دیواره ها به صورت جزئی قابلیت خم شدن دارند. این ویژگی باعث می شود که سطح خاک فشرده نشود و ردپای یکنواختی از عبور لاستیک ماشین آلات کشاورزی بر روی زمین بماند. ساختار شعاعی این لاستیک ها به دلیل انعطاف پذیری فشار را بر روی سطح خاک تقسیم می کند. لاستیک ماشین آلات کشاورزی بایاس از یک لایه تشکیل می گردد که از یک مهره به مهره ای دیگر پیچیده می شود و دیواره های جانبی آن خم نمی شوند و همراه با آج عمل می کند.

لاستیک ماشین آلات کشاورزی از لحاظ نوع آج نیز با هم تفاوت های زیادی دارند و در انواع گوناگون در این مرکز موجود می باشند. جهت سفارش محصول تماس بگیرید.